BİZ KİMİZ

Kulübümüz Hakkında


İnsansız Sistemler Kulübü 2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 2019 yılında üniversitemizde faaliyet gösteren iki büyük insansız sistemler takımı RoboDragos ve SwifTürk çalışmalarını kulüp çatısı altında devam ettirme kararı almıştır.

Kulübümüz Yönetim Kurulu, Proje Takımları ve Genel Kurul'dan oluşmaktadır. Kulübümüz İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci Ektinlikleri Ofisi'ne bağlıdır ve Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi'ne uygun hareket eder. Kulübümüz karar alma, yönetim ve icra faaliyetlerinde, STK'larda olduğu gibi, Dernekler Yönetmeliği'ni örnek alır.

Kulübümüzün öncelikli amaçları şunlardır;


  • İnsansız hava, kara ve deniz araçlarının geliştirmek
  • Bilgi paylaşımı ve fikir alışverişine ortam sunmak
  • Kompleks robotik sistemlerin geliştirmek
  • Kaynak ve test imkanlarının sağlanması
  • Üyelerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için araç, alan ve takım arkadaşları sağlamak
  • Üniversite içi ve dışı robotik yarışmalara destek vermek ve ev sahipliği yapmak
  • Üyelerin insansız sistemler ve robotik alanında bilgilerini güncel tutmak ve yeteneklerinin gelişmesini sağlamak
  • Ulusal ve uluslararası teknoloji, havacılık, uzay ve robotik yarışmalarına takım çıkartarak İstanbul Şehir Üniversitesi’ni ve kulübümüzü temsil etmek


Sponsorlarımız


 
JOIN TO US

Newsletter